Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

XLVIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

AO-BR.0002.6.2022

Radni Rady Powiatu Wieruszowskiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 528), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 585) zawiadamiam, że dnia 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

 XLVIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

 Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 26 maja 2022 roku.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 rok;
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026;
3) w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wieruszowskiego na rzecz Gminy Lututów;
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
6. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym ruchu drogowego) oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2021 roku.
7. Ocena stanu sanitarnego powiatu wieruszowskiego za rok 2021.
8. Informacja z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu na temat realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze Powiatu Wieruszowskiego za rok 2021.
9. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie za 2021 rok.
10. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie za 2021 rok.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
12. Zapytania zwykłe i odpowiedzi.
13. Zakończenie obrad.

  • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl