Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

XLVIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

XLVIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyła się XLVIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której Radni obradowali zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Na wstępie Starosta Stefan Pietras w imieniu Samorządu Powiatu Wieruszowskiego przekazał gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia sportowe i promocję orienteeringu dla Pana Adama Śliwakowskiego z okazji Jubileuszu 25-lecia Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Junior”.

W dalszej części sesji Radni podjęli 5 uchwał: w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 rok, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026, w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wieruszowskiego na rzecz Gminy Lututów, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu publicznego oraz zmieniającą uchwałę w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

Następnie Radni zapoznali się ze sprawozdaniem o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym ruchu drogowego) oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2021 roku,  oceną stanu sanitarnego powiatu wieruszowskiego za rok 2021, informacjami za rok 2021: z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu na temat realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze Powiatu Wieruszowskiego, z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie, z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie, a także ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

 

 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl