Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz mieszkańców zarządzam, co następuje:

    

  • Informacja

   Szanowni Państwo!

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie obsługuje swoich interesantów we wszystkich sprawach będących w jego kompetencji. Nadal bardzo ważnym jest ograniczony  do przypadków koniecznych, bezpośredni kontakt interesant – pracownik urzędu. Jest to podyktowane obowiązkiem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa  i ochrony przed zakażeniem Covid-19, zarówno klientów jak i pracowników Starostwa.

   W związku z powyższym usilnie prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Starostwa, w zakładkach odnoszących się  do poszczególnych rodzajów załatwianych spraw. Korzystanie z informacji telefonicznej jest możliwe i  może łatwiejsze, ale zabiera dużo czasu pracownikom, którzy mogą ten czas wykorzystać na załatwianie spraw. Prosimy też o korzystanie z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną.Ułatwi to i usprawni  oraz przyspieszy załatwianie spraw. Pozwoli również na zaoszczędzenie czasu oraz wyeliminuje niepotrzebne Państwa wizyty  w Starostwie

XV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 28 listopada 2019r. odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni podjęli uchwały:

 1. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego
  z organizacjami pozarządowymi na 2020r.;
 2. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wieruszowskiego od dnia 1 września 2019 roku;
 3. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie;
 4. w sprawie podniesienia wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym;
 5. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok;
 6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026r.

Radni zapoznali się również z informacją o zrealizowanych w 2019r. działaniach na rzecz promocji Powiatu Wieruszowskiego i planowanych na 2020r. z uwzględnieniem współpracy
z samorządami gminnymi w zakresie rozwoju gospodarczego powiatu.

Script logo StudioStrona.pl