Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie nieczynne.

  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w okresie letnim

   W okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 715 do 1430. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

XVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego - informacja

W dniu 30 grudnia 2019r. odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni uchwalili budżet powiatu wieruszowskiego na 2020 rok, a także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2027r.

Kwotę dochodów ogółem ustalono w wysokości 50.306.882 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 43.770.810 zł oraz dochody majątkowe przeznaczone na inwestycje na kwotę 6.536.072 zł. Wydatki na 2020 rok zaplanowano w kwocie 50.306.882 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 38.607.545 zł a wydatki majątkowe na kwotę 11.699.337 zł. Budżet dochodów i wydatków jest zrównoważony. Po stronie rozchodów występuje deficyt finansowy w kwocie 1.500.000 zł na wykup obligacji komunalnych, który zaplanowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytu bankowego. Wśród głównych zadań inwestycyjnych, stanowiących ponad 23 % budżetu, zaplanowano m. in. budowę budynku pasywnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie oraz przebudowę drogi powiatowej o nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów. Realizacja tych inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanym środkom Unii Europejskiej, Funduszu Dróg Samorządowych oraz wsparciu finansowemu Gminy Wieruszów, która na przebudowę ww. drogi udzieli wsparcia w wysokości 2,5 mln zł.

Ponadto podczas obrad sesji podjęto uchwały:

 1. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok;
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2026r.;
 3. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego;
 4. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie;
 5. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej;
 6. w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Wieruszowskiego.

Radni przyjęli również Plan Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2020 rok oraz zapoznali się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

 

Script logo StudioStrona.pl