Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Ważne! Zmiana organizacji ruchu

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie informują, że od dnia 20 stycznia 2020r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na moście przez rzekę Prosnę w ciągu drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Podbolesławiec. Obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

  • Ogólnopolski Konkurs Grantowy Równać Szanse 2020

   Informujemy o Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” realizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, skierowanym do organizacji pozarządowych i instytucji.

XVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego - informacja

W dniu 30 grudnia 2019r. odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni uchwalili budżet powiatu wieruszowskiego na 2020 rok, a także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2027r.

Kwotę dochodów ogółem ustalono w wysokości 50.306.882 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 43.770.810 zł oraz dochody majątkowe przeznaczone na inwestycje na kwotę 6.536.072 zł. Wydatki na 2020 rok zaplanowano w kwocie 50.306.882 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 38.607.545 zł a wydatki majątkowe na kwotę 11.699.337 zł. Budżet dochodów i wydatków jest zrównoważony. Po stronie rozchodów występuje deficyt finansowy w kwocie 1.500.000 zł na wykup obligacji komunalnych, który zaplanowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytu bankowego. Wśród głównych zadań inwestycyjnych, stanowiących ponad 23 % budżetu, zaplanowano m. in. budowę budynku pasywnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie oraz przebudowę drogi powiatowej o nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów. Realizacja tych inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanym środkom Unii Europejskiej, Funduszu Dróg Samorządowych oraz wsparciu finansowemu Gminy Wieruszów, która na przebudowę ww. drogi udzieli wsparcia w wysokości 2,5 mln zł.

Ponadto podczas obrad sesji podjęto uchwały:

 1. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok;
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2026r.;
 3. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego;
 4. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie;
 5. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej;
 6. w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Wieruszowskiego.

Radni przyjęli również Plan Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2020 rok oraz zapoznali się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

 

Script logo StudioStrona.pl