Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

  • Zaktualizowany apel Starosty Wieruszowskiego do mieszkańców powiatu w związku z nowymi ograniczeniami

   W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i pierwszymi potwierdzonymi zachorowaniami na terenie Powiatu Wieruszowskiego apeluję do mieszkańców o stosowanie się do ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

   Przypominam o zakazie przemieszczania się osób. Dopuszcza się jedynie przemieszczanie osób w celu:

   • wykonania czynności zawodowych lub zadań służbowych, w tym z zakresu: działalności gospodarczej, lub rolniczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego takich jak uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, dokonania zakupów art. spożywczych, drogeryjnych i leków,
   • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu,
   • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego z zastosowaniem ograniczeń dotyczących liczby osób biorących jednocześnie bezpośredni udział w obrzędach.

   Ograniczenia dotyczące między innymi sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych w tym w budynkach i innych obiektach polegają na obowiązkowym zapewnieniu, aby w trakcie sprawowania kultu, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników – do dnia 19 kwietnia 2020r. Ograniczenia te obowiązują również w święta Wielkiej Nocy.

   Zwracam szczególną uwagę na to, że w czasie pogrzebu obowiązuje nieprzekraczalne kryterium udziału 5 osób, również na cmentarzu.

   Nie dopuszcza się przebywania osób na cmentarzu poza ceremoniami pogrzebowymi.

   Mimo okresu przedświątecznego ale także w okresie Świąt Wielkanocnych proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum wychodzenia z domu i przebywania w miejscach publicznych. Jest to niestety okres wyjątkowy dlatego proszę bardzo o racjonalne i przemyślane postępowanie w sytuacji panującego zagrożenia.

   Apeluje do Państwa o zdrowy rozsądek. Żadne zakazy i nakazy nie zapewnią nam bezpieczeństwa jeżeli nie zadbamy sami o siebie.

XVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1815), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 30 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

XVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok;
2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027r.;
3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok;
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2026r.;
5) w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie.
6. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
7. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Stałych na 2020 rok.
8. Przyjęcie Planu Pracy Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2020 rok.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
10. Zapytania zwykłe i odpowiedzi.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego

             Andrzej Żóraw

Script logo StudioStrona.pl