Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz mieszkańców zarządzam, co następuje:

    

  • Informacja

   Szanowni Państwo!

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie obsługuje swoich interesantów we wszystkich sprawach będących w jego kompetencji. Nadal bardzo ważnym jest ograniczony  do przypadków koniecznych, bezpośredni kontakt interesant – pracownik urzędu. Jest to podyktowane obowiązkiem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa  i ochrony przed zakażeniem Covid-19, zarówno klientów jak i pracowników Starostwa.

   W związku z powyższym usilnie prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Starostwa, w zakładkach odnoszących się  do poszczególnych rodzajów załatwianych spraw. Korzystanie z informacji telefonicznej jest możliwe i  może łatwiejsze, ale zabiera dużo czasu pracownikom, którzy mogą ten czas wykorzystać na załatwianie spraw. Prosimy też o korzystanie z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną.Ułatwi to i usprawni  oraz przyspieszy załatwianie spraw. Pozwoli również na zaoszczędzenie czasu oraz wyeliminuje niepotrzebne Państwa wizyty  w Starostwie

XVII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1815, 1571), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 30 stycznia 2020r. (czwartek) o godz. 13:30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się XVII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:                                                                                          

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
  • w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany  przepisów prawa
  • w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wieruszowskiego
 6. Informacja dotycząca sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2019r. w szkołach prowadzonych przez Powiat Wieruszowski.
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2019.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego za 2019r.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok.
 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu
  w okresie między sesjami.
 13. Zapytania zwykłe i odpowiedzi.
 14. Zakończenie obrad.
Script logo StudioStrona.pl