Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz mieszkańców zarządzam, co następuje:

    

  • Informacja

   Szanowni Państwo!

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie obsługuje swoich interesantów we wszystkich sprawach będących w jego kompetencji. Nadal bardzo ważnym jest ograniczony  do przypadków koniecznych, bezpośredni kontakt interesant – pracownik urzędu. Jest to podyktowane obowiązkiem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa  i ochrony przed zakażeniem Covid-19, zarówno klientów jak i pracowników Starostwa.

   W związku z powyższym usilnie prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Starostwa, w zakładkach odnoszących się  do poszczególnych rodzajów załatwianych spraw. Korzystanie z informacji telefonicznej jest możliwe i  może łatwiejsze, ale zabiera dużo czasu pracownikom, którzy mogą ten czas wykorzystać na załatwianie spraw. Prosimy też o korzystanie z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną.Ułatwi to i usprawni  oraz przyspieszy załatwianie spraw. Pozwoli również na zaoszczędzenie czasu oraz wyeliminuje niepotrzebne Państwa wizyty  w Starostwie

XX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 30 kwietnia 2020r. odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji adw. Renaty Sutor dotyczącej zmiany przepisów prawa.

Podczas sesji radni przyjęli sprawozdania: z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie w 2019r., z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019r., z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej za 2019r, z realizacji w 2019r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wieruszowskim na lata 2016-2021 oraz Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla Powiatu Wieruszowskiego, a także sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu  w okresie między sesjami.

Na sesji przedstawiony został również Raport o stanie Powiatu Wieruszowskiego za 2019 rok.

Sesja trwała bardzo krótko z uwagi na panującą pandemię koronawirusa. Wszystkie materiały zostały przesłane wcześniej Radnym, by mieli oni możliwość zadawania pytań oraz zgłaszania swoich uwag drogą e-mailową.   

W związku ze zbliżającą się 229 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dla upamiętnienia wszyscy Radni odśpiewali hymn państwowy. Na koniec posiedzenia odbyło się krótkie wystąpienie starosty Andrzeja Szymanka z okazji zbliżających się majowych świąt państwowych. 

 

Script logo StudioStrona.pl