Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich z udziałem Powiatu Wieruszowskiego

8 stanowisk, dyskusja nad rolą ustrojową samorządu gminnego i powiatowego w II i III RP, znaczenie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego – to najważniejsze elementy posiedzenia, w którym wziął udział starosta wieruszowski Andrzej Szymanek.

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich odbyło się 10 i 11 kwietnia br. w AirPort Hotel Okęcie w Warszawie. Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński.

 

Z racji odbywania obrad w ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej, zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć jej ofiar.

 

Oprócz delegatów, w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście. Wśród nich Paweł Mucha zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list Andrzeja Dudy do zgromadzonych.

Uczestnicy spotkania obejrzeli także transmisję wystąpienia Jerzego Buzka, prezesa Rady Ministrów w latach 1997-2001, za którego rządów, 20 lat temu, reaktywowano powiaty.

 

Ciekawym punktem obrad był jubileuszowy panel dyskusyjny pt. Refleksje nad rolą ustrojową samorządu gminnego i powiatowego w II i III RP, którego moderatorem był prezes Ludwik Węgrzyn. W dyskusji udział wzięli: Leszek Miller, Premier RP w latach 2001-2004; Tomasz Siemoniak, wiceprezes Rady Ministrów w latach 2014-2015; poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski, starosta opatowski w latach 1998-2010 i prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich w latach 2008-2011 oraz Krzysztof Kwiatkowski, doradca w rządzie premiera Jerzego Buzka, a obecnie prezes Najwyższej Izby Kontroli.

 

Po panelu odbyły się jeszcze wystąpienia zaproszonych gości, w tym m.in. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, który podkreślał, że dzięki samorządom można rozwiązywać zróżnicowane problemy w sposób najbardziej skuteczny i oszczędny.

 

Zgromadzenie przyjęło sprawozdania prezesa Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2017 i z wykonania budżetu.

Przyjęto również Założenia do programu działania ZPP na bieżący rok. Obejmują one dwa główne kierunki: działalność legislacyjną oraz pomoc dla samorządów terytorialnych.

 

Uczestnicy zgromadzenia mieli także okazję do zapoznania się z ciekawymi wykładami na temat partnerstwa publiczno-prywatnego: ścieżka dojścia do projektu PPP oraz podział ryzyka i modele wynagrodzenia obecne w Polsce. Odbył się także wykład przedstawicielki Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczący partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przedstawiciela Supra Brokers dotyczący bezpieczeństwa cyfrowego w samorządach.

 

Podczas Zgromadzenia wręczono także statuetki i dyplomy „Super Powiat” oraz wręczono statuetki i dyplomy laureatom Rankingów Powiatów i Miast na Prawach Powiatów za 2017 rok w kategorii powiaty – konkursów prowadzonych przez Związek Powiatów Polskich.

 

Zgromadzenie podjęło 8 stanowisk w następujących sprawach:

  • zwiększenia finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej,
  • problemów w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia,
  • nowoczesnej administracji,
  • finansowania powiatów,
  • nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • finansowania systemu oświaty,
  • dostępności komunikacyjnej Polski lokalnej,
  • roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa w 20-lecie ich odrodzenia.

W załącznikach treść podjętych stanowisk.

 

 

Źródło i zdjęcia: www.zpp.pl

Script logo StudioStrona.pl