Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

XXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 30 grudnia 2020 roku radni powiatowi obradowali na XXIX Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego. Podczas sesji radni podjęli 7 uchwał: w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wieruszowskim na lata 2021-2027, w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej, w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego, w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026r. 

Radni przyjęli także plan pracy Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2021 rok oraz zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018 – 2022 dla Powiatu Wieruszowskiego” za lata 2018 – 2020, jak również ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

W związku z zakończeniem aktywności zawodowej oraz przejściem na zasłużoną emeryturę Mariana Fity – długoletniego Prezesa Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie oraz Andrzeja Drzazgi – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie, Starosta w imieniu własnym i Samorządu Powiatu Wieruszowskiego złożył wyrazy uznania, podziękował za wspólne lata współpracy oraz życzył wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dobrego zdrowia oraz spełnienia dalszych osobistych zamierzeń i planów.

 

 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl