Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

W dniach 3 i 4 kwietnia 2019 roku w AirPort Hotel Okęcie w Warszawie odbyło się XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. W zgromadzeniu uczestniczył Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek. Obradom przewodniczył prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka. Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Związku Powiatów Polskich w roku 2018 oraz budżet Związku Powiatów Polskich na rok 2019. Wprowadziło także zmiany do Statutu. Przyjęło również założenia do programu działania ZPP na bieżący rok. W sposób szczególny ZPP będzie się koncentrował na ochronie wspólnych interesów powiatów, kształtowaniu wspólnej polityki oraz wymianie doświadczeń i upowszechnianiu modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

Podczas Zgromadzenia przedstawiono Strategię NFZ na lata 2019-2023 w kontekście sytuacji szpitali powiatowych, uznając za konieczne podejmowanie działań na rzecz zwiększenia poziomu finansowania szpitali powiatowych. Omówiono również projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Uczestnicy zgromadzenia mieli możliwość zapoznania się z wykładami prowadzonymi przez radców prawnych na temat partnerstwa publiczno-prywatnego. Zaprezentowano także nowe projekty drogowe, które będą realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zgromadzenie przyjęło 7 stanowisk w następujących sprawach: koniecznych zmian w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, sytuacji w służbie zdrowia, finansowania systemu oświaty, wsparcia realizacji zadań powiatów w zakresie ochrony środowiska, racjonalnego rozwoju e-administracji, wynagradzania pracowników sektora publicznego oraz znaczenia dziedzictwa lokalnego dla rozwoju.

Script logo StudioStrona.pl