Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
  • 3780

   Informacja dotycząca zasad pracy Urzędu

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie od czasu wprowadzenia stanu epidemii nie zaprzestało i nie zaprzestaje obsługi interesantów.
   Interesanci po wejściu do Urzędu są kierowani przez wyznaczonego pracownika do właściwego pomieszczenia Urzędu w celu załatwienia sprawy i powinni stosować się do jego zaleceń.
   Rejestracja pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg jest możliwa po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (z wyprzedzeniem do 2 dni) pod numerem telefonu:        62 78 13 374
   Jednocześnie informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń.
   Przypominamy, że obsługa klienta odbywa się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.
   Wszystkie osoby na terenie Urzędu zobowiązane są do:

  • Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wieruszowskiego o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

XXVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego - informacja

W dniu 10 listopada 2020 roku odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni podjęli 7 uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Radni zapoznali się również z informacją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu Wieruszowskiego w 2019r., informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wieruszowskiego w roku szkolnym 2019/2020, w tym o wynikach: - egzaminów maturalnych oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, informacją o zrealizowanych w 2020r. działaniach na rzecz promocji Powiatu Wieruszowskiego i planowanych na 2021r. z uwzględnieniem współpracy
z samorządami gminnymi, a także ze sprawozdaniem z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie za rok szkolny 2019/2020.

Zostały również przekazane informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Ponadto, w trakcie sesji wręczono statuetki dla najlepszych rolników Powiatu Wieruszowskiego w 4 kategoriach: „Producent bydła mlecznego i zbóż w roku 2020”, „Producent zbóż i ziemniaków w roku 2020”, „Producent trzody chlewnej i roślinności mieszanej w roku 2020” i „Producent bydła opasowego, trzody chlewnej i zbóż w roku 2020”.

Sesja zakończyła się wystąpieniem Starosty A. Szymanka z okazji 102. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Następnie przedstawiciele samorządu powiatowego udali się pod pomnik na Podzamcze, by złożyć kwiaty i oddać hołd poległym za Ojczyznę.

 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl