Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą.

   Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą. Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Starosta Wieruszowski informuję, iż:
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wieruszowski z siedzibą w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów tel. 627831963 adres Skrytka ePUAP: /sp/skrytka, e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl (dalej jako „ADO”).
   2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Depta z którym w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można się skontaktować pod adresem ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów adres e-mail: inspektor@powiat-wieruszowski.pl, numer telefonu 627813910
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z art. 6 ust 1 lit. c) RODO

  • RODO - najważniejsze zmiany i nowości

   Przedstawiamy praktyczne informacje, które zobrazują kluczowe zmiany jakie czekają nas w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych.

XXVII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

OK-BR.0002.13.2016

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 29 grudnia 2016r. (czwartek) o godz.1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

XXVII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:                                                                                        

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
 • w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020r.;
 • w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017r.;
 • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024r.;
 • w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wieruszowskiego niepublicznym placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
 • w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Promocji Powiatu Wieruszowskiego;
 • w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej;
 • w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Wieruszowskiego.
 1. Ocena stanu środowiska na terenie powiatu wieruszowskiego w 2015 roku.
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

Zakończenie obrad. 

Script logo StudioStrona.pl