Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą.

   Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą. Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Starosta Wieruszowski informuję, iż:
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wieruszowski z siedzibą w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów tel. 627831963 adres Skrytka ePUAP: /sp/skrytka, e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl (dalej jako „ADO”).
   2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Depta z którym w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można się skontaktować pod adresem ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów adres e-mail: inspektor@powiat-wieruszowski.pl, numer telefonu 627813910
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z art. 6 ust 1 lit. c) RODO

  • RODO - najważniejsze zmiany i nowości

   Przedstawiamy praktyczne informacje, które zobrazują kluczowe zmiany jakie czekają nas w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych.

XXX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

OK-BR.0002.3.2017        
        
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 24 marca 2017r. (piątek) o godz. 1400  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

XXX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego


Porządek obrad:
                                                                               
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego.
4.    Interpelacje, wnioski i zapytania.
5.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1)    w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok;
2)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024r.;
3)    w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wieruszowie;
5)    w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego i ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego;
6)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły;
7)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły;
8)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły;
9)    w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej i włączenia jej do zespołu szkół;
10)  w sprawie wyłączenia szkoły z zespołu szkół;
11)  w sprawie likwidacji szkoły;
12)  w sprawie wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z zespołu szkół;
13)  w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego;
14)  w sprawie przeniesienia kształcenia.
6.    Sprawozdanie z działalności PCPR w Wieruszowie za 2016 rok.
7.    Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2016r.
8.    Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za rok 2016.
9.    Informacja o pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie w 2016 roku.
10.  Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie za 2016 rok.
11.  Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
12.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
13.  Zakończenie obrad.
                                                                         

Script logo StudioStrona.pl