Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

XXX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego, która odbyła się w miniony piątek (24 marca br.) została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie, jak również uchwały oświatowe, tj.
· w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego i ustalenia szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego;
· w sprawie stwierdzenia przekształceń szkół,
· w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej i włączenia jej do zespołu szkół;
· w sprawie wyłączenia szkoły z zespołu szkół;
· w sprawie likwidacji szkoły;
· w sprawie wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z zespołu szkół;
· w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego;
· w sprawie przeniesienia kształcenia.


Radni zapoznali się również z przedstawionymi sprawozdaniami: z działalności PCPR w Wieruszowie w 2016 roku, realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za ubiegły rok oraz działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za rok 2016.

W trakcie XXX Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego została również przedłożona informacja o pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie w 2016 roku, a także informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie za miniony rok.

Script logo StudioStrona.pl