Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
  • 3780

   Informacja dotycząca zasad pracy Urzędu

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie od czasu wprowadzenia stanu epidemii nie zaprzestało i nie zaprzestaje obsługi interesantów.
   Interesanci po wejściu do Urzędu są kierowani przez wyznaczonego pracownika do właściwego pomieszczenia Urzędu w celu załatwienia sprawy i powinni stosować się do jego zaleceń.
   Rejestracja pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg jest możliwa tylko po telefonicznym umówieniu terminu (dnia i godziny) wizyty z odpowiednim wyprzedzeniem pod numerem telefonu: 62 78 13 374.
   Jednocześnie informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń.
   Przypominamy, że obsługa klienta odbywa się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.

  • 3941

   OGŁOSZENIE

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego, informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7. w dniu 16 kwietnia 2021 r. zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykazy nieruchomości:
   - garażu murowany o powierzchni 15 m2, oznaczonego nr 3, usytuowanego na działce 147 o powierzchni 0,3671 ha położonego w Wieruszowie, przy ul. Waryńskiego 15, przeznaczonego do wynajmu na czas nieokreślony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Wieruszowskiego Nr 306/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

XXXII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 30 marca 2021 roku radni powiatowi obradowali na XXXII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której podjęli 5 uchwał:

 • w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026r.;
 • w sprawie przyjęcia kierunków działania Zarządu Powiatu Wieruszowskiego na lata 2021-2027 (Strategii Rozwoju Powiatu Wieruszowskiego na lata 2021 – 2027);
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji strategii (Zintegrowanej Strategii Rozwoju Powiatu Wieruszowskiego na lata 2014 – 2020).

W trakcie sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniami: z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w 2020 roku, z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie powiatu wieruszowskiego w 2020 roku, jak również  ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

Na sesji przedstawiony został również Raport o stanie Powiatu Wieruszowskiego za 2020 rok. Debata nad Raportem odbędzie się na kwietniowej sesji.

 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl