Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

XXXIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 585) zawiadamiam, że dnia 29 kwietnia 2021r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

XXXIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 marca 2021r.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Wieruszowskiego za 2020 rok.
6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1) w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania;
2) w sprawie rozpatrzenia petycji;
3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2020 dla Powiatu Wieruszowskiego.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok;
2) w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu.
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
11. Zapytania zwykłe i odpowiedzi.
12. Zakończenie obrad.

  • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl