Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

XXXIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 29 kwietnia 2021r. odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego. Podczas Sesji Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek omówił Raport o stanie Powiatu Wieruszowskiego za 2020 rok. Wyjaśnił, że po zmianach wprowadzonych do ustawy o samorządzie powiatowym nałożono na zarząd powiatu obowiązek przedstawienia radzie powiatu w terminie do dnia 31 maja raportu o stanie powiatu. Po wprowadzeniu Starosty przewidziana była debata nad Raportem.

Zgodnie z wymogiem ustawowym, po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Powiatu Wieruszowskiego za 2020 rok, rada powiatu przeprowadziła głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Radni jednogłośnie udzielili zarządowi powiatu wotum zaufania. Następnie Starosta Andrzej Szymanek omówił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, po czym radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. W dalszej kolejności odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu. Radni jednogłośnie udzielili zarządowi powiatu absolutorium.

Na sesji radni podjęli także uchwały: w sprawie rozpatrzenia petycji oraz w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok. W trakcie obrad Radni zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Wieruszowskiego oraz ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami. W związku ze zbliżającą się 230 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dla upamiętnienia wszyscy Radni odśpiewali hymn państwowy. Na koniec posiedzenia odbyło się krótkie wystąpienie starosty Andrzeja Szymanka z okazji zbliżających się majowych świąt państwowych. 

 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl