Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

XXXV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

 • fotogaleria

W dniu 29 czerwca 2021r. odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której Radni Powiatu podjęli uchwały:
• w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok;
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026r.;
• w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie;
oraz 3 uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”.

W trakcie sesji Radni zapoznali się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu na temat realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze Powiatu Wieruszowskiego za 2020 roku. Podczas dyskusji poruszony został problem wystąpienia na terenie powiatu ogniska Afrykańskiego Pomoru Świń. Starosta – Andrzej Szymanek przekazał, że w dniu 26.06.2021 na terenie Powiatu Wieruszowskiego potwierdziło się wystąpienie ogniska ASF. Poinformował, że aktualnie realizowane są wytyczne z Rozporządzenia wydanego przez Wojewodę Łódzkiego odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby. Do tej pory, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, pod kierunkiem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu, nastąpiło wybijanie zwierząt z zakażonych stad w promieniu 1 km od potwierdzonych ognisk w miejscowości Kolonii Dzietrzkowice oraz miejscowości Świątkowice i przekazywanie ich zwłok do unieszkodliwienia, a także podjęte zostały czynności czyszczenia i dezynfekcji gospodarstw oraz ich otoczenia. W niedzielę w dniu 27.06.2021 r. odbyła się akcja z udziałem Wojsk Obrony Terytorialnej i Nadleśnictwa przeszukiwania lasów pomiędzy Gminą Sokolniki a Gminą Lututów w celu poszukiwania szczątków padłych dzików. Starosta przekazał, że podczas akcji nie odnaleziono padłych zwierząt, a zaistniała sytuacja wskazuje na to, że Afrykański Pomór Świń pojawił się terenie Powiatu Wieruszowskiego w związku z nabyciem trzody chlewnej z terenu zakażonego.
Radni zapoznali się również z informacją z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie za rok 2020; informacją z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie za rok 2020 oraz z oceną stanu sanitarnego Powiatu Wieruszowskiego oraz ze sprawozdaniami: o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności (w tym ruchu drogowego) działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2020 roku oraz ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

 

 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl