Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920  ze zm. Dz. U. z 2021r. poz. 1038), § 15 ust. 1 pkt 1  i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 585) zawiadamiam, że dnia 30 września 2021r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:                                                                                            

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
  1. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok;
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026;
  3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie za rok 2020.
 7. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej Chróścin Wsi za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 9. Zapytania zwykłe i odpowiedzi.
 10. Zakończenie obrad.
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl