Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7, w dniu 7 listopada 2018 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykaz nieruchomości – garażu blaszanego, oznaczonego nr 11, położonego w Wieruszowie, przy ul. Waryńskiego 15,  przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wieruszowskiego
   Nr  478/2018 z dnia   7 listopada 2018 r.

  • Nowe pakiety rozwojowe dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych

   Centrum OPUS w ramach działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór podmiotów, które chciałyby skorzystać z pakietów rozwojowych.

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłasza nabór

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wieruszowskiego w 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale Nr 475/2018 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, która dostępna jest na stronie internetowej http://www.powiat-wieruszowski.pl, tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.

Kandydatury należy składać w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7 98-400 Wieruszów w terminie  do dnia 14 listopada 2018r.  (do godziny 1500).

Script logo StudioStrona.pl