Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zawiadomienie

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zawiadamia, że:

1. W dniu 17 grudnia 2018 r. w siedzibie Starostwa powiatowego w Wieruszowie odbył się przetarg nieograniczony ustny.

2. Przedmiotem przetargu był garaż nr 10, usytuowany na działce nr 147, położonej w Wieruszowie.

3. Liczba osób dopuszczonych – jedna , niedopuszczonych- brak,

4. Cena wywoławcza czynszu – 83,00 zł + należny podatek VAT, najwyższa cena osiągnięta w przetargu 84,00 zł  + należny podatek VAT

5. Nabywcą nieruchomości został Pan Ryszard Waldemar Skulski

Script logo StudioStrona.pl