Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

W dniu 30 marca 2017 roku w siedzibie Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie odbyło się Zebranie Przedstawicieli członków Banku. Zebranie otworzył Jerzy Łuszczek Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku, witając wszystkich przedstawicieli oraz zaproszonych gości.

Samorząd Powiatu Wieruszowskiego reprezentował podczas spotkania wicestarosta wieruszowski Mirosław Urbaś.

 

W trakcie Zebrania zatwierdzono jednomyślnie roczne sprawozdania: Rady Nadzorczej, Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe. Udzielono również absolutorium Zarządowi Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

Zysk netto Banku wypracowany w roku 2016 wynosi 2.203.478,95 zł. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli wskazaną kwotę przeznaczono na zwiększenie funduszy własnych, co dla przyszłej działalności Banku ma kluczowe znaczenie.

 Zebranie podjęło także szereg uchwał dotyczących działalności Banku.

 

Więcej informacji na stronie internetowej RBS w Lututowie: http://www.rbs.lututow.pl/index.php/aktualnosci/329-zebranie-przedstawicieli-2017 .

 

 

 

Zdjęcia: www.rbs.lututow.pl

 

Script logo StudioStrona.pl