Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Związek Powiatów dyskutował o sytuacji w służbie zdrowia

16 stycznia Starosta Wieruszowski wziął udział w spotkaniu Związków Powiatów Polskich
w Legionowie dotyczącym głównie sytuacji w służbie zdrowia.
Posiedzenie Zarządu ZPP zostało zwołane w trybie pilnym w związku z sytuacją związaną z zawieszaniem oddziałów szpitalnych, z uwagi na brak lekarzy i powszechne zjawisko wypowiadania klauzul opt-out.
Zdecydowano, że Związek Powiatów Polskich będzie domagał się spotkania z Łukaszem Szumowskim Ministrem Zdrowia. Ponadto przesłane zostanie oficjalnie pismo do Ministra Zdrowia, w którym przedstawione zostaną wnioski z dyskusji:
• Konieczność przeprowadzenia analizy obecnego systemu kształcenia lekarzy w Polsce w kierunku ułatwienia dochodzenia do uzyskania specjalizacji.
• Umożliwienie w większym zakresie zatrudniania lekarzy-rezydentów w szpitalach powiatowych.
• Ponowna analiza możliwości lepszego wykorzystania doświadczenia zawodowego lekarzy posiadających specjalizację I stopnia.
• Zintensyfikowanie działań na rzecz wykorzystania potencjału podstawowej opieki zdrowotnej w procesie leczenia pacjentów. Przy obecnym stopniu finansowania POZ-ty stanowią konkurencję dla szpitali w zakresie zapewnienia lekarzom lepszych warunków płacowych, przy znacząco niższym zakresie odpowiedzialności za pacjenta. W sytuacji, w której w szpitalach warunki pracy siłą rzeczy są mniej komfortowe, to POZ-ty często stanowią rzeczywistą konkurencję na rynku pracy. Dotyczy to w szczególności lekarzy pediatrów oraz specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych.
• Ułatwienie w zakresie uznawania kwalifikacji osób zza wschodniej granicy. Z uwagi na mniejsze niż w przypadku osób pochodzących z innych krajów bariery językowe, przy braku rodzimej kadry medycznej, takie działania są konieczne.
• Starzejąca się kadra średniego szczebla, co może doprowadzić w perspektywie kilku lat do znacznego spadku liczby pielęgniarek.
• Umożliwienie kształcenie na poziomie ponad-licealnym asystentek pielęgniarskich.

Script logo StudioStrona.pl