Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

X-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku i Święto Pracownika Socjalnego za nami

W dniu 21 listopada 2012 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach odbyła się uroczystość, gdzie świętowano Jubileusz X-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy oraz obchodzono Święto Dnia Pracownika Socjalnego.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością : Andrzej Szymanek Starosta Wieruszowski, Mirosław Urbaś Wicestarosta Wieruszowski, Jerzy Ajtner członek Zarządu Powiatu Wieruszowskiego, Bogdan Nawrocki Burmistrz Wieruszowa, Marian Wojcieszak wójt Gminy Galewice, Renata Świeściak Zastępca Wójta Gminy Sokolniki,  Agnieszkę Łukomską Dulaj Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Łodzi reprezentowała Ewa Wąsowska- Łuszczak.
Przybyli szefowie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu wieruszowskiego. Dotarł również Oo. Marian Węsak proboszcz parafii p.w. Św. Wojciecha w Cieszęcinie. Oprócz wymienionych osób dotarli zaproszeni goście, którzy wspierają działania Domu, rodzice i opiekunowie uczestników, byli i obecni uczestnicy oraz lokalne media.

Jubileusz rozpoczął się od przywitania gości przez kierownika ŚDS w Osieku Pawła Szandały, a następnie uczestnicy uroczystości obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczestników ŚDS w Osieku, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i artystyczne.

 Przedstawiono również projekcję slajdów oraz krótki film z życia ŚDS w Osieku.

Po programie artystycznym wręczono podziękowania osobom zaangażowanym w rozwój Domu; wymienić tu należy:  Wiolettę Burzałę, Magdalenę Kacynę, Elżbietę Ochocką, Henrykę Sokołowską, Mirosława Dębskiego, Ireneusza Małysa, Zenona Mruca, Romana Nycha, Józefa Suta, Andrzeja Szymanka, Mirosława Urbasia, Zdzisława Urbańskiego, Mariana Wesaka, Mariana Wojcieszaka. Nagrodzeni goście otrzymali wykonane przez uczestników prace.

W swoim wystąpieniu Andrzej Szymanek, podziękował kierownikowi Domu, pracownikom, uczestnikom i rodzicom za zaangażowanie i dobrze wykonywaną pracę, a w imieniu Zarządu Powiatu przekazał z okazji jubileuszu pamiątkową tabliczkę na ręce kierownika Pawła Szandały.

Goście obdarowywali gospodarzy kwiatami oraz prezentami.

Podczas jubileuszu, w stronę kierownictwa ośrodka, jego pracowników oraz osób w nim przebywających pało wiele ciepłych słów.- Przez te 10 lat zbudowaliśmy całą sieć wsparcia. Na początku było PCPR, potem pojawiły się kolejne koncepcje. Powstał ŚDS, następnie rozwinęliśmy kolejną placówkę w Chróścinie oraz rodzinny dom dziecka - tłumaczył Andrzej Szymanek Starosta Wieruszowski. - Dziś dzięki trafnej decyzji możemy cieszyć się wspólnie, że na terenie gminy Galewice istnieje dom, który niesie pomoc osobom potrzebującym- dodał wójt Marian  Wojcieszak.

Dzień  21 listopada to również święto pracowników pomocy społecznej, Starosta Andrzej Szymanek, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wręczył szefom jednostek pomocy społecznej  stosowne życzenia i podziękowania, które skierował do wszystkich pracowników pomocy społecznej.

W trakcie jubileuszu można było również zobaczyć wystawę prac uczestników i zdjęcia z 10 lat działalności Domu. Po obejrzeniu wystawy zaproszono wszystkich  na poczęstunek, a po posiłku odbyła się  zabawa integracyjna  dla uczestników i ich rodzin. 

Script logo StudioStrona.pl