Władze powiatu

 Starosta Stefan Pietras

 

Wicestarosta Marek Kanicki

Stefan Pietras

Starosta Wieruszowski
Kierownik jednostki

 Marek Kanicki

Wicestarosta Wieruszowski

   

Sekretarz Powiatu Agnieszka Polus

Skarbnik powiatu Elżbieta Kubiak

Agnieszka Polus

Sekretarz Powiatu

Elżbieta Kubiak

Skarbnik Powiatu

 

 

Na skróty