Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska

Naczelnik wydziału

Dariusz Lipiński

pok. 21, parter
prawe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 990

Leśnictwo, Łowiectwo i Ochrona Przyrody

Robert Rozmarynowski
Zastępca Naczelnika Wydziału
w każdy czwartek praca w terenie

pok. 26, parter
prawe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 999

Pozwolenia wynikające z prawa budowlanego

Sandra Kubacka

pok. 23, parter
prawe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 991

Obsługa administracyjna, pozwolenie budowlane, zgłoszenia

insp. Magdalena Juroszek - Świerczyńska

pok. 22, parter
prawe skrzydło od wejścia głównego

Gosp. wodno-ściekowa, rolnictwo, geologia

insp. Agnieszka Kaleta-Nowak

pok. 27, parter
prawe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 995

insp. Róża Kiecko

pok. 27, parter
prawe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 995

 

Wpłaty dotyczące pozwolenia na budowę i zaświadczenia należy kierować na konto Urzędu Gminy Wieruszów:

Gmina Wieruszów, ul. Rynek 1-798-400 Wieruszów 

33 1020 4564 0000 5402 0060 5071

Tytułem: Opłata skarbowa

Na skróty