Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
  • 3780

   Informacja dotycząca zasad pracy Urzędu

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie od czasu wprowadzenia stanu epidemii nie zaprzestało i nie zaprzestaje obsługi interesantów.
   Interesanci po wejściu do Urzędu są kierowani przez wyznaczonego pracownika do właściwego pomieszczenia Urzędu w celu załatwienia sprawy i powinni stosować się do jego zaleceń.
   Rejestracja pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg jest możliwa tylko po telefonicznym umówieniu terminu (dnia i godziny) wizyty z odpowiednim wyprzedzeniem pod numerem telefonu: 62 78 13 374.
   Jednocześnie informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń.
   Przypominamy, że obsługa klienta odbywa się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.

  • 3941

   OGŁOSZENIE

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego, informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7. w dniu 16 kwietnia 2021 r. zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykazy nieruchomości:
   - garażu murowany o powierzchni 15 m2, oznaczonego nr 3, usytuowanego na działce 147 o powierzchni 0,3671 ha położonego w Wieruszowie, przy ul. Waryńskiego 15, przeznaczonego do wynajmu na czas nieokreślony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Wieruszowskiego Nr 306/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

Aktualności

RSS
 • 3780

  Informacja dotycząca zasad pracy Urzędu

  Starostwo Powiatowe w Wieruszowie od czasu wprowadzenia stanu epidemii nie zaprzestało i nie zaprzestaje obsługi interesantów.
  Interesanci po wejściu do Urzędu są kierowani przez wyznaczonego pracownika do właściwego pomieszczenia Urzędu w celu załatwienia sprawy i powinni stosować się do jego zaleceń.
  Rejestracja pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg jest możliwa tylko po telefonicznym umówieniu terminu (dnia i godziny) wizyty z odpowiednim wyprzedzeniem pod numerem telefonu: 62 78 13 374.
  Jednocześnie informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń.
  Przypominamy, że obsługa klienta odbywa się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.

 • 3941

  OGŁOSZENIE

  Zarząd Powiatu Wieruszowskiego, informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7. w dniu 16 kwietnia 2021 r. zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykazy nieruchomości:
  - garażu murowany o powierzchni 15 m2, oznaczonego nr 3, usytuowanego na działce 147 o powierzchni 0,3671 ha położonego w Wieruszowie, przy ul. Waryńskiego 15, przeznaczonego do wynajmu na czas nieokreślony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Wieruszowskiego Nr 306/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

 • 3939

  Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów

  15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW 2014-2020. O wsparcie można się ubiegać do 31 maja 2021 r.

  Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo przesłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub też złożyć osobiście, lub przez upoważnioną osobę, np. za pośrednictwem wrzutni.

 • Przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich - „Bitwy Regionów"

  Zaczynamy przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich - „Bitwy Regionów". Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: komisja będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.

 • 3938

  Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” 2021. Trwa nabór

  Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach wielkiego Festiwalu KGW „Polska Od Kuchni”. Rywalizacja prowadzona jest w kilku kategoriach, a każde z Kół może przystąpić do dowolnej liczby z nich. Nagrody główne to nawet 15 tys. zł. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 kwietnia br.

  Więcej informacji na:

  https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/festiwal-kol-gospodyn-wiejskich-polska-od-kuchni-zapisy-do-20-kwietnia-id40051/2021/4/8/

  https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/wez-udzial-w-konkursach-s6069

 • 3936

  Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego Biznes na PLUS

  Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą oraz w sposób spektakularny przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego.

  Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były podmioty, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa łódzkiego.

  Organizatorem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS ” jest Województwo Łódzkie.

 • 3931

  Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez Internet

  15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

  Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych
  z PROW można złożyć tylko w formie elektronicznej. Nie ma już możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego

 • 3933

  Apel Starosty Wieruszowskiego

  W celu przyśpieszenia powrotu do normalności, a przede wszystkim chęci osiągnięcia odporności stadnej, Starosta Wieruszowski rozpoczyna organizację Masowego Punktu Szczepień. Z utworzeniem miejsc, w których zaszczepionych ma zostać znaczna część mieszkańców powiatu wiążę się zatrudnienie odpowiedniej ilości osób przeszkolonych medycznie.

  Dlatego też zwracam się z prośbą o zgłaszanie się chętnych do współpracy: lekarzy, lekarzy dentystów, ratowników medycznych, felczerów, farmaceutów, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów oraz studentów piątego roku medycyny w Powiatowym, Masowym Punkcie Szczepień.

  Zasady współpracy i możliwości szkolenia zostaną uzgodnione po ukazaniu się przepisów Ministra Zdrowia, dotyczących uprawionych zawodów, które będą mogły kwalifikować do szczepień.

  Kontakt:
  Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego 
  Starostwa Powiatowego w Wieruszowie,
  tel. 62 7813910

Script logo StudioStrona.pl