Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
  • 3748

   Informacja

   Informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń. Za utrudnienia przepraszamy.

  • 3745

   Urząd wznawia bezpośrednią obsługę interesantów

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), zarządzam, co następuje:

   § 1. 1. Od dnia 1 października 2020 roku wznawia się w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, zwanym dalej Urzędem, bezpośrednią obsługę interesantów.
   2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

   § 2. 1. Z uwagi na konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 obsługa klienta odbywać się będzie z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.
   2. Wszystkie osoby na terenie Urzędu zobowiązane są do:
   1) zakrywania ust i nosa przy pomocy: maseczki lub przyłbicy lub odzieży;
   2) dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
   3) zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra od innych osób.

   § 3. W celu załatwienia spraw realizowanych przez Urząd nadal zaleca się kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną oraz e-PUAP, zgodnie z wykazem udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej.

   § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

   § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

Aktualności

RSS
 • 3748

  Informacja

  Informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń. Za utrudnienia przepraszamy.

 • 3745

  Urząd wznawia bezpośrednią obsługę interesantów

  Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), zarządzam, co następuje:

  § 1. 1. Od dnia 1 października 2020 roku wznawia się w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, zwanym dalej Urzędem, bezpośrednią obsługę interesantów.
  2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

  § 2. 1. Z uwagi na konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 obsługa klienta odbywać się będzie z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.
  2. Wszystkie osoby na terenie Urzędu zobowiązane są do:
  1) zakrywania ust i nosa przy pomocy: maseczki lub przyłbicy lub odzieży;
  2) dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
  3) zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra od innych osób.

  § 3. W celu załatwienia spraw realizowanych przez Urząd nadal zaleca się kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną oraz e-PUAP, zgodnie z wykazem udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej.

  § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

  § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

  § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • 3747

  Nabór zgłoszeń do powiatowych kalendarzy przedsięwzięć turystycznych, kulturalnych, sportowych i oświatowych

  W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem projektu kalendarzy przedsięwzięć o charakterze powiatowym na rok 2021, prosimy o składanie zgłoszeń do kalendarzy powiatowych, przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym i oświatowym.

 • 3768

  Kalendarz Powiatu Wieruszowskiego na 2021 rok

  Od 28 października br. można nabywać kalendarze ścienne Powiatu Wieruszowskiego na 2021 rok. Kalendarze można otrzymać nieodpłatnie w Biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, w dni robocze w godzinach:
  7:30 - 15.30. 

  Ilość egzemplarzy ograniczona.

 • 3766

  Łóżka obserwacyjno – zakaźne w wieruszowskim szpitalu

  W dniu  20.10.2020 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Udział w posiedzeniu wzięli zaproszeni przedstawiciele Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Tematem posiedzenia była sytuacja epidemiologiczna na terenie naszego powiatu w odniesieniu do gwałtownego przyrostu zachorowań w kraju na COVID – 19. Na posiedzeniu odniesiono się również do narzuconego przez Wojewodę Łódzkiego obowiązku zapewnienia 25 łóżek obserwacyjno – zakaźnych dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpil Powiatowy w Wieruszowie i   problemami  jakie pojawiły się w tym zakresie z funkcjonowaniem placówki.    

 • 3767

  Urząd wprowadza możliwość rezerwacji wizyty

  Starostwo Powiatowe w Wieruszowie informuje, że od dnia 21 października została wprowadzona możliwość umawiania się telefonicznie na wizytę w celu rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg. Wizytę można umówić z wyprzedzeniem do 2 dni pod numerem telefonu 62 78 13 374. Podczas wizyty zachęcamy do korzystania z płatności kartą, co pozwoli na sprawne załatwienie formalności przy okienku. 

 • 3765

  OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

  Termin konsultacji: od 22 października 2020 r. do 3 listopada 2020 r.

 • 3764

  Podziękowania dla Powiatu Wieruszowskiego od Rzecznika Praw Obywatelskich

Script logo StudioStrona.pl