Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

Aktualności

RSS
 • 3853

  Informacja dotycząca lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

  Informujemy, że od 01.01.2021r. w punkcie prowadzonym przez Fundację Młodzi Ludziom nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie w Wieruszowie w każdy wtorek (budynek Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, pokój 19).

  Poniżej harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wieruszowskiego:

 • 3854

  Stypendia Akademeia High School dla uczniów - otwarty nabór

  Zespół Akademeia High School zaprasza osoby zmotywowane, pracowite, ciekawe oraz osiągające wybitne wyniki w nauce do ubiegania się o stypendium Akademeia High School. Nabór online rozpoczyna się 11 stycznia i potrwa do 28 lutego 2021.

 • 3852

  Właściciele obiektów - zimowy obowiązek!

  W związku z prognozowanymi opadami śniegu oraz ujemnymi temperaturami, przypominam o konieczności usuwania śniegu, lodu, nawisów śnieżnych i sopli z dachów, balkonów i miejsc gdzie zalegający śnieg oraz lód mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku. Przypominam, że odśnieżanie dachu, chodników przy posesji i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o dużych powierzchniach dachów. Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).

 • 3851

  Szczepimy się przeciwko COVID-19

  28 grudnia 2020 r. rozpoczęła się w Polsce realizacja narodowego programu szczepień przeciwko COVID-19.

  Szczepionka przeciwko COVID-19 to jeden z kluczowych elementów powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

 • 3850

  XXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 30 grudnia 2020 roku radni powiatowi obradowali na XXIX Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego. Podczas sesji radni podjęli 7 uchwał: w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wieruszowskim na lata 2021-2027, w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej, w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego, w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026r.

 • Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zaprasza do wzięcia udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Lututów, gmina Lututów.

 • 3848

  Podsumowanie sezonu 2020

  Relacja Wieruszowskiego Klubu Kolarskiego.

 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2021 r.

Script logo StudioStrona.pl