Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Geodeta Powiatowy
Naczelnik wydziału

Marzena Janczak

pok. 2, parter
lewe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 391

Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Piotr Jadwiszczak
Z-ca naczelnika, Kierownik Referatu ODGiK

pok. 9, parter
lewe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 390

Janusz Dębski 
Główny Specjalista

pok. 3, parter
lewe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 392

insp. Hubert Sibera

pok. 9, parter
lewe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 390

Ewidencja Gruntów i Administracja 

podinsp. Patrycja Zaremba
insp. Anna Kowalczyk
Jolanta Burska

pok. 10, parter
lewe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 393

Gospodarka Nieruchomościami

insp. Łukasz Siubiak

pok. 5, parter
lewe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 396

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP)

insp. Łukasz Zawada

pok. 9, parter
lewe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 395

Ochrona Gruntów Rolnych i klasyfikacja

podinsp. Kinga Niezgoda
zastępstwo Weronika Magaj

pok. 10, parter
lewe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 394

Wpłaty dotyczące Wydziału Geodezji i Kartografii należy kierować na konto: 

75 9256 0004 2600 0169 2000 0050

 

 

Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów rolnych i leśnych

Na skróty