Informacja dla niedosłyszących

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20),  organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się w języku migowym.
Osobom zainteresowanym w zakresie podstawowym pomocy udzieli pracownik Urzędu.

W sprawach skomplikowanych – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie:

  • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów,
  • na adres e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl,
  • na numer fax: 62 78 31 963.

Na skróty