Wydział Komunikacji i Dróg

Obsługa interesantów w godzinach: 7.45 - 15.00

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. obowiązuje termin 60 dni na rejestracje pojazdu, który nie jest pojazdem nowym, a został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE oraz na zawiadomienie o zbyciu bądź nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terenie kraju.

Ustawodawca wprowadził nowy - 60 dniowy termin na powyższe czynności. Przepis ten obowiązuje do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Niedochowanie terminu 60 dniowego w wyżej wymienionych przypadkach, będzie skutkować karą w wysokości od 200 zł. do 1.000 zł.

Bardzo prosimy, aby pamiętać, że interesanci w sprawach związanych z rejestracją pojazdów są przyjmowani po uprzedniej rezerwacji terminu drogą elektroniczną pod adresem https://erezerwacje.powiat-wieruszowski.pl/

Instrukcja rezerwacji wizyt rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg w języku ukraińskim oraz gruzińskim

Informacja techniczna dot. elektronicznej rezerwacji wizyt rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg

Zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu można dokonać elektronicznie za pomocą Skrytki ePUAP: /sp/skrytkaESP

 

Przed złożeniem wniosku o rejestrację samochodu w Wydziale Komunikacji i Dróg w Wieruszowie przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty.

•  Sprawdź czy jesteś w posiadaniu oryginałów wszystkich dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu (wszystkie umowy lub faktury zakupu pojazdu, począwszy od właściciela wymienionego w dowodzie rejestracyjnym aż po ostatnią umowę lub fakturę – ważne jest aby została zachowana ciągłość umów)

• Konieczne jest dostarczenie do urzędu dotychczasowych tablic rejestracyjnych (również w przypadku gdy przy przerejestrowaniu nie zmieniamy numeru rejestracyjnego)

• Nie zapomnij dowodu rejestracyjnego z ważnym badaniem technicznym lub z zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

• Pamiętaj o obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu

Można płacić kartą

W dniu 29 stycznia 2016r. w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wieruszowie zostały zainstalowane terminale płatnicze, dzięki którym osoby rejestrujące pojazd lub odbierające prawo jazdy mogą dokonać płatności bezpośrednio przy okienku za pomocą kart płatniczych. 


UWAGA!!! 

Wnioski po wydrukowaniu należy wypełnić bez składania podpisu wnioskodawcy.Podpis każdorazowo wnioskodawca składa osobiście w Wydziale Komunikacji i Dróg w obecności urzędnika obsługujacego daną sprawę.

   

Wpłaty dotyczące Wydziału Komunikacji i Dróg należy kierować na konto:

54 9256 0004 2600 0169 2000 0040

Opłatę skarbową należy kierować na konto Gminy Wieruszów:

33 1020 4564 0000 5402 0060 5071

 

Informacja

Informujemy, że od dnia 9 maja 2013 r. usługi umożliwiające sprawdzanie statusów dokumentów prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych zostaną przeniesione na portal InfoCar (www.info-car.pl)

Tym samym zmienione zostały dotychczasowe adresy stron WWW, na których znajdowały się te usługi. 

Naczelnik wydziału

Edyta Kosmalska

pok. 16, parter
lewe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 983

Rejestracja pojazdów, wyrejestrowanie

insp. Barbara Gajewska
insp. Elżbieta Szwed
podinsp. Katarzyna Zawada-Ratajczyk
podinsp. Sylwia Pawlak
pomoc administracyjna Anna Gołdyn

pok. 13, parter
lewe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 980
fax: 62 78 13 981

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, transport drogowy

insp. Agata Betka
insp. Iwona Wasilewska
podinsp. Aleksandra Tamborska

pok. 17, parter
lewe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 984
fax: 62 78 13 981

Odbiór dowodów rejestracyjnych, zgłaszanie zbycia i nabycia pojazdów

insp. Ewa Grela
zastępca naczelnika

pok. 15, parter
lewe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 982

Patrycja Moś
pomoc administracyjna

pok. 15, parter
lewe skrzydło od wejścia głównego

telefon: 62 78 13 982

Na skróty