Informacja techniczna dot. elektronicznej rezerwacji wizyt rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg

Od 15 lutego 2023 r. wprowadziliśmy nową zasadę umawiania się w sprawach związanych z rejestracją pojazdów - interesanci są przyjmowani po uprzedniej rezerwacji terminu drogą elektroniczną pod adresem https://erezerwacje.powiat-wieruszowski.pl/

Adres do elektronicznej rezerwacji wizyt znajduje się również na stronie www.powiat-wieruszowski.pl  w zakładce "Dla mieszkańca".

UWAGA:

W przypadku rejestracji większej liczby pojazdów, proszę zarezerwować większą ilość terminów (jeden pojazd = 1 termin)

Obsługa prowadzona jest jednocześnie na 2 stanowiskach.

Po prawidłowo dokonanej i potwierdzonej rezerwacji na dany termin prosimy nie sugerować się dostępnością tego samego terminu.

aby zatwierdzić swoją rezerwację koniecznie kliknij w link potwierdzający w e-mailu o tytule „Potwierdzenie rezerwacji wizyty” w ciągu najbliższej godziny, po tym czasie link będzie nieaktywny.

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji za pomocą kliknięcia w kolejny link otrzymany w wiadomości o tytule „Potwierdzono rezerwację wizyty”

Na skróty