WyszukiwarkaNewsletter

Choose language
Pogoda w okolicy


+27
H: +28°
L: +13°
Wieruszów
Wtorek, 22 Maj
Prognoza 7-dniową
Śr Czw Pt So Nie Pn
           
+28° +23° +17° +18° +22° +21°
+14° + + + +13° +13°


RSS

Aktualności


 
 
Dodaj link do:www.facebook.com
 • PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI dofinansowania przedsięwzięć organizowanych w obszarze kultury, sportu, edukacji i turystyki!

  2014-11-14 12:18

     Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wieruszowie informuje, że do dnia 14 listopada 2014 roku, zgodnie z Regulaminem dofinansowania zadań o charakterze powiatowym w zakresie kultury, sportu, edukacji i turystyki Powiatu Wieruszowskiego (w załączeniu), można składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i turystycznych planowanych w roku 2015.

 • Międzynarodowy Festiwal Działań Nieobojętnych ,,Spoza chmur Wieruszowa’’

  2014-10-28 15:14

  W miniony weekend w Wieruszowskim Domu Kultury odbył się Międzynarodowy Festiwal Działań Nieobojętnych ,,Spoza chmur Wieruszowa”. Festiwal rozpoczął się 24 października Galą Inauguracyjna "Płynące z serca poetyckie barwy Wieruszowa".

 • Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w Domu Pomocy Społecznej Chróścin-Wieś

  2014-10-28 15:10

  Tego samego dnia wizyty, Minister Pracy i Polityki Społecznej uczestniczył w spotkaniu w DPS Chróścin-Wieś. Również podczas tego spotkania minister miał okazje zapoznanie się z placówką, jej mieszkańcami oraz pracownikami jednostki powiatowej.

 • Wizyta Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Środowiskowym Domu Samopomoc w Czastarach i Środowiskowym Domu Samopomocy w Chróścinie

  2014-10-28 15:06

  24 października br. Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej podczas wizyty w powiecie wieruszowskim, był gościem jednostek organizacyjnych powiatu tj. ŚDS-u w Czastarach oraz ŚDS w Chróścinie. W trakcie pobytu w obu placówkach, minister spotkał się z uczestnikami i pracownikami Środowiskowych Domów Samopomocy.

 • Spotkanie z pracodawcami

  2014-10-28 15:03

  24 października w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie przy współudziale Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Małgorzaty Marcińskiej, starosty wieruszowskiego Andrzeja Szymanka, dyrektor PUP w Wieruszowie Grażyny Wójciak, przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia Jerzego Ajtnera i kierownika PCPR-u w Wieruszowie Elżbiety Ochockiej odbyło się spotkanie z pracodawcami. 
  Spotkanie dotyczyło m.in. sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz nowych działań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy.

 • Uroczyste otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej w Wieruszowie

  2014-10-28 14:57

  24 października 2014r. nastąpił długo wyczekiwany moment-oficjalne otwarcie drugiego w województwie łódzkim Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie.

  Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości przez starostę wieruszowskiego Andrzeja Szymanka i prezes Stowarzyszenia Integracyjnego ,,Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie Henrykę Sokołowską.

 • XLVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  2014-10-28 14:55

  24 października Radni Powiatu Wieruszowskiego obradowali na XLVI sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego.  Podczas sesji zostały podjęte uchwały w sprawie:
  -zmian budżetu powiatu na 2014 rok;
  -zmiany Uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 r.;

 • Komunikat VIII. Podsumowanie ćwiczeń

  2014-10-24 15:34

  Ćwiczenie pod kryptonimem „Jodek” zostało przeprowadzone od godziny 8.00 dnia 22.10.2014r. do godziny 14.00 dnia 23.10.2014r. we wszystkich gminach powiatu wieruszowskiego. Szefem ćwiczenia w każdej gminie był wójt. W gminach zostały podjęte decyzje co do miejsca wydawania tabletek jodku potasu oraz sposobie lokalnego informowania miejscowej ludności. W większości gmin miejscem wydawania tabletek były ośrodki zdrowia oraz szkoły, a informowanie ludności odbywało się poprzez komunikaty sms, ulotki, przejezdne megafony. Ponadto za pośrednictwem rzecznika prasowego na szczeblu powiatu były przekazywane komunikaty za pośrednictwem lokalnych mediów. We wszystkich gminach wydano łącznie 7944 tabletki jodku potasu tj. około 30% populacji grup ryzyka. Nie prowadzono doustnego przyjmowania tabletek. Wydawano tylko taloniki potwierdzające, które służyły jednocześnie do rozliczenia ilości podanych tabletek

 • Komunikat VII

  2014-10-24 08:01

  W dniu 23. 10. 2014 r. godz. 15.00 odbyło się podsumowanie ćwiczenia obronnego Jodek.
              W podsumowaniu brali udział przedstawiciele wszystkich gmin powiatu wieruszowskiego oraz służby, inspekcje i straże, którzy omówili przebieg ćwiczeń w realizowanym przez siebie zakresie. Wszyscy bardzo pozytywnie ocenili poważne potraktowanie ćwiczeń przez miejscowe społeczeństwo oraz służby medyczne i formacje obrony cywilnej (jednostki OSP). Podkreślono również ważną rolę i zaangażowanie mediów w przekazie informacji dotyczących ćwiczeń. Bardziej szczegółowa informacja z przebiegu ćwiczenia zostanie przekazana do publicznej informacji po sporządzeniu szczegółowego podsumowania.

   

  Stefan Pietras

  Rzecznik prasowy ćwiczenia

 • Komunikat VI (Ćwiczenia)

  2014-10-23 14:05

  O godz. 14.00 zakończyły się powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Jodek”.  

  Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizacje ćwiczenia. Szczególne podziękowania należą się naszym mieszkańcom, którzy poważnie potraktowali ćwiczenia i zgłaszali się do punktów wydawania tabletek jodku potasu. Na pewno udało się spełnić jedno z założeń i przypomnieć naszym mieszkańcom, jakie zasady należy przestrzegać w razie awarii elektrowni atomowej, ponieważ dla promieniowania radioaktywnego nie ma granic.

  Po otrzymaniu informacji z gmin nastąpi ocena ćwiczenia oraz wskazanie słabych i dobrych stron w systemie dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek zagrożenia radioaktywnego.

   

  Rzecznik prasowy ćwiczenia

  Stefan Pietras

 • Komunikat V (Ćwiczenia)

  2014-10-23 10:21

  W dniu 23 października 2014 r. o godz. 8.30 odbyło się posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Oceniono dotychczasowy sposób dystrybucji tabletek jodku potasu w gminach oraz podsumowano działania służb inspekcji i straży (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) oraz formacji obronnych na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych.

  W dniu dzisiejszym będą nadal wydawane tabletki w szkołach i przedszkolach oraz w wyznaczonych punktach dla osób indywidualnych.

  Punkty wydawania tabletek jodku potasu:

  Bolesławiec - NZOZ Bolsmed ul. Kościuszki 6,

  Czastary - Ośrodek Zdrowia Domestica ul. Szkolna 5

  Galewice – Ośrodek Zdrowia Pronus ul. M. Konopnickiej 18 

  Lututów – Ośrodek Zdrowia, ul. Stalskiego 8,

  Łubnice – Ośrodek Zdrowia Mediana ul. Wieluńska 2 i Ośrodek Zdrowia Mediana ul.  Ogrodowa 12A,

  Sokolniki – Apteka ul. Ogrodowa 18,

  Wieruszów – Gimnazjum nr 1 ul. Warszawska 123 a, Szkoła Podstawowa w Pieczyskach ul. Szkolna 1.

   

  Przypominamy, że tabletki jodku potasu wydawane są dla grup ryzyka:

  1. Noworodki i niemowlęta do 3 m-ca życia - ½ tabletki.

  2. Niemowlęta powyżej 3 miesiąca życia i dzieci do 2 roku życia – 1 tabletka.

  3. Dzieci powyżej 2 roku życia do 6 lat - 2 tabletki.

  4. Dzieci powyżej 6 roku życia i młodzież do lat 16 -  4 tabletki.

  5. Kobiety w ciąży 4 tabletki.

  W wieku ponad 17 lat nie ma potrzeby przyjmowania tabletek jodku potasu. Użycie tabletki powinno być wtedy skonsultowane z lekarzem rodzinnym.

   

  Rzecznik prasowy ćwiczenia

  Stefan Pietras

 • Komunikat IV (Ćwiczenia)

  2014-10-22 20:50

  W dniu jutrzejszym, ciąg dalszy ćwiczenia pod kryptonimem „Jodek” - będą nadal wydawane tabletki jodku potasu.

  Punkty wydawania tabletek jodku potasu:

  Bolesławiec - NZOZ Bolsmed ul. Kościuszki 6,

  Czastary - Ośrodek Zdrowia Domestica ul. Szkolna 5

  Galewice – Ośrodek Zdrowia Pronus ul. M. Konopnickiej 18  

  Lututów – Ośrodek Zdrowia, ul. Stalskiego 8,

  Łubnice – Ośrodek Zdrowia Mediana ul. Wieluńska 2 i Ośrodek Zdrowia Mediana
  ul.  Ogrodowa 12A,

  Sokolniki – Apteka ul. Ogrodowa 18,

  Wieruszów – Gimnazjum nr 1 ul. Warszawska 123 a, Szkoła Podstawowa w Pieczyskach ul. Szkolna 1.

  Przypominamy, że tabletki jodku potasu wydawane są dla grup ryzyka:

  1. Noworodki i niemowlęta do 3 m-ca życia - ½ tabletki.

  2. Niemowlęta powyżej 3 miesiąca życia i dzieci do 2 roku życia – 1 tabletka.

  3. Dzieci powyżej 2 roku życia do 6 lat - 2 tabletki.

  4. Dzieci powyżej 6 roku życia i młodzież do lat 16 -  4 tabletki.

  5. Kobiety w ciąży 4 tabletki.

  W wieku ponad 17 lat nie ma potrzeby przyjmowania tabletek jodku potasu. Użycie tabletki powinno być wtedy skonsultowane z lekarzem rodzinnym.

   

  Rzecznik prasowy ćwiczenia

  Stefan Pietras

 • Komunikat III (Ćwiczenia)

  2014-10-22 16:00

  Akcja wydawania tabletek przebiega sprawnie. Do punktów wydawania tabletek zgłaszają się indywidualnie mieszkańcy. W gminach położono nacisk na szybkie dostarczenie tabletek dzieciom bezpośrednio w szkołach.

  Punkty wydawania tabletek jodku potasu:

  Bolesławiec - NZOZ Bolsmed ul. Kościuszki 6,

  Czastary - Ośrodek Zdrowia Domestica ul. Szkolna 5

  Galewice – Ośrodek Zdrowia Pronus ul. M. Konopnickiej 18 i Ośrodek Zdrowia w Osieku

  Lututów – Ośrodek Zdrowia, ul. Stalskiego 8,

  Łubnice – Ośrodek Zdrowia Mediana ul. Wieluńska 2 i Ośrodek Zdrowia Mediana
  ul.  Ogrodowa 12A,

  Sokolniki – Apteka ul. Ogrodowa 18,

  Wieruszów – Gimnazjum nr 1 ul. Warszawska 123 a, Szkoła Podstawowa w Pieczyskach ul. Szkolna 1.

   

  Rzecznik prasowy ćwiczenia

  Stefan Pietras

 • SZANOWNI MIESZKAŃCY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

  2014-10-22 14:03

   W dniu 22 i 23 października odbędą się na terenie powiatu wieruszowskiego ćwiczenia obronne zaplanowane już w 2013 r.

  Celem ćwiczenia jest sprawdzenie  skuteczności współdziałania administracji samorządowej, służb, inspekcji
  i straży oraz praktyczne sprawdzenie planowanych założeń z zakresu obrony cywilnej, obronności i zarządzania ujętych w Planie obrony cywilnej powiatu wieruszowskiego i w Planie operacyjnym funkcjonowania powiatu na wypadek wojny.

 • Posiedzenie Izby Rolniczej w temacie szkód łowieckich

  2014-10-22 13:20

   16.10.2014r. w Urzędzie Gminy w Czastarach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Powiecie Wieruszowskim.

 • Komunikat II (Ćwiczenia)

  2014-10-22 12:35

  Wszystkie gminy powiatu wieruszowskiego otrzymały tabletki jodku potasu. Prosimy mieszkańców o stosowanie się do komunikatów podawanych przez gminy. W każdej gminie wyznaczono punkty wydawania tabletek jodku potasu. Osoby z grup ryzyka proszone są o zgłaszanie się po przyjęcie tabletki. Tabletki będą wydawane pod nadzorem osoby z wykształceniem medycznym.

 • Komunikat

  2014-10-22 12:28

  We wszystkich gminach powiatu wieruszowskiego w dniu dzisiejszym od godziny 8.00 rozpoczęło się ćwiczenie obronne, w ramach którego zostanie przetestowany system dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek zagrożenia radiacyjnego. Zadaniem ćwiczenia jest przede wszystkim przypomnienie zasad, jakie należy przestrzegać w razie zagrożenia radioaktywnego. Prosimy o uwagę w trakcie trwania ćwiczenia i w miarę możliwości dostosowanie się do wydawanych komunikatów.

  Podkreślam, że są to ćwiczenia.


  Rzecznik prasowy ćwiczenia

  Stefan Pietras

 • ZAPROSZENIE „XV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZACHOWY - TUREK 2014”

  2014-10-21 12:26

  Starostwo Powiatowe w Turku oraz Turkowskie Towarzystwo Szachowe „Tęcza” w Turku serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w „XV Ogólnopolskim Festiwalu Szachowym - TUREK 2014”, który odbędzie się w dniach 8 - 9 listopada 2014 r. w Klubie Barbórka w Turku, ul. Legionów Polskich 8.

  Zgłoszenia prosimy przesłać w terminie do 4 listopada br. za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu www.szachy.powiat.turek.pl .

 • List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  2014-10-21 12:24
 • 15-lecie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie

  2014-10-21 10:40

  18 października w sali OSP w Kolonii Dzietrzkowice odbyło się uroczyste zebranie członków Oddziału Powiatowego ZOSP w powiecie wieruszowskim z udziałem władz samorządowych: powiatowych, burmistrza i wójtów gmin.

 • Spotkanie Emerytów i Rencistów Zarządu Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP

  2014-10-21 10:36

  W sobotę 18 października na zaproszenie Zarządu Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów  Związku Nauczycielstwa Polskiego,  starosta wieruszowski Andrzej Szymanek uczestniczył  w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie.

 • POLICYJNA AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA

  2014-10-21 10:33

  17 października w Zespole Szkół nr 2 w Wieruszowie Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie przeprowadziła powiatowe eliminacje wojewódzkiego konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie pod nazwą „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”.

 • Spotkanie starosty z wójtami i burmistrzem

  2014-10-21 10:29

  16 października 2014r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie miało miejsce spotkanie starosty wieruszowskiego Andrzeja Szymanka z wójtami gmin powiatu wieruszowskiego i burmistrzem Wieruszowa.

 • Spotkanie informacyjne pn. ,,Z unijnego na nasze, czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?"

  2014-10-21 10:24

  15 października 2014r. w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie miało miejsce spotkanie informacyjne prowadzone przez specjalistę ds. Funduszy Europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu.

 • 100-lecie Szkoły Podstawowej im. 32. Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Walichnowach.

  2014-10-21 10:23

  14 października na zaproszenie dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców oraz uczniów Zespołu Szkół w Walichnowach, Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Żóraw i wicestarosta Mirosław Urbaś  uczestniczyli w jubileuszu 100-lecia szkoły. Z tej okazji  w imieniu Samorządu Powiatu Wieruszowskiego przekazali pamiątkową tablicę z gratulacjami.

 • Dzień Edukacji Narodowej

  2014-10-21 10:20

  W placówkach oświatowych Powiatu Wieruszowskiego uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej.

 • XLVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  2014-10-20 07:56

  OK-BR.0002.9.2014                

  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
  (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 24 października 2014r. (piątek) o godz. 9.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
  w Wieruszowie odbędzie się:

 • Ćwiczenie obronne pod kryptonimem JODEK

  2014-10-16 15:25

  W dniu 22 i 23 października odbędą się na terenie powiatu wieruszowskiego ćwiczenia obronne. Celem ćwiczenia jest  sprawdzenie  skuteczności współdziałania administracji samorządowej, służb, inspekcji i straży oraz praktyczne sprawdzenie planowanych założeń z zakresu obrony cywilnej, obronności i zarządzania ujętych w Planie obrony cywilnej powiatu wieruszowskiego i w Planie operacyjnym funkcjonowania powiatu na wypadek wojny.

 • Obrady starostów

  2014-10-15 08:54

  Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności gościła 3 października 2014 r. starostów łódzkich na Konwencie Powiatów Województwa Łódzkiego. Przedstawiciele samorządów powiatowych zapoznali się z bogatą oferta uczelni i działaniem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

 • Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  2014-10-14 10:42
Strony: 1 2 Następna »