Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

  • Zaktualizowany apel Starosty Wieruszowskiego do mieszkańców powiatu w związku z nowymi ograniczeniami

   W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i pierwszymi potwierdzonymi zachorowaniami na terenie Powiatu Wieruszowskiego apeluję do mieszkańców o stosowanie się do ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

   Przypominam o zakazie przemieszczania się osób. Dopuszcza się jedynie przemieszczanie osób w celu:

   • wykonania czynności zawodowych lub zadań służbowych, w tym z zakresu: działalności gospodarczej, lub rolniczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego takich jak uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, dokonania zakupów art. spożywczych, drogeryjnych i leków,
   • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu,
   • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego z zastosowaniem ograniczeń dotyczących liczby osób biorących jednocześnie bezpośredni udział w obrzędach.

   Ograniczenia dotyczące między innymi sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych w tym w budynkach i innych obiektach polegają na obowiązkowym zapewnieniu, aby w trakcie sprawowania kultu, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników – do dnia 19 kwietnia 2020r. Ograniczenia te obowiązują również w święta Wielkiej Nocy.

   Zwracam szczególną uwagę na to, że w czasie pogrzebu obowiązuje nieprzekraczalne kryterium udziału 5 osób, również na cmentarzu.

   Nie dopuszcza się przebywania osób na cmentarzu poza ceremoniami pogrzebowymi.

   Mimo okresu przedświątecznego ale także w okresie Świąt Wielkanocnych proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum wychodzenia z domu i przebywania w miejscach publicznych. Jest to niestety okres wyjątkowy dlatego proszę bardzo o racjonalne i przemyślane postępowanie w sytuacji panującego zagrożenia.

   Apeluje do Państwa o zdrowy rozsądek. Żadne zakazy i nakazy nie zapewnią nam bezpieczeństwa jeżeli nie zadbamy sami o siebie.

Szerokopasmowy Wieruszów - budowa sieci światłowodowej na terenie powiatu Wieruszowskiego

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi  realizacji przez spółkę ComNet Multimedia w porozumieniu z władzami Powiatu Wieruszowskiego  projektu „budowa sieci światłowodowej na terenie Powiatu Wieruszowskiego”- spółka ComNet Multimedia, bezpośredni realizator projektu,  pragnie przybliżyć jego założenia  oraz rozwiać ewentualne wątpliwości.

 

Ogólnym celem projektu jest stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o minimalnej gwarantowanej przepływności 10 Mbps na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej tj. WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW Powiatu Wieruszowskiego zgodnie z listem intencyjnym podpisanym pomiędzy Powiatem Wieruszowskim,
a zarządem spółki ComNet Multimedia. W pierwszym etapie inwestycji  budowana będzie sieć szkieletowa, która obejmie następujące miejscowości: Bolesławiec, Kamionka, Piaski, Czastary, Józefów, Kąty Walichnowskie, Galewice, Kolonia Osiek, Węglewice, Kopaniny, Nowy Ochędzyn, Sokolniki, Górka Wieruszowska, Klatka, Lubczyna, Mieleszynek, Mirków, Pieczyska, Teklinów, Andrzejów, Kolonia Dzietrzkowice, Wójcin, Łubnice. Miejscowości w okolicy sieci szkieletowej będą podłączane równolegle jako sieć dystrybucyjna oraz dostępowa.

 

Kolejnym etapem inwestycji jest zagęszczenie szkieletu sieci, który przebiegał będzie przez miejscowości: Kolonia Bolesławiec-Chróścin, Chotynin, Chróścin, Mieleszyn, Podbolesławiec, Wiewiórka, Brzeziny, Chorobel, Czastary-Stacja, Dolina, Jaśki, Jaworek, Kniatowy, Kolonia Wieruszowska, Koza, Krajanka, Krzyż, Nalepa, Parcice, Przywory, Radostów Drugi, Radostów Pierwszy, Stępna, Brzeziny, Ciupki, Dąbie, Dąbrówka, Grądy, Kalety, Kaski, Kaźmirów, Kostrzewy, Kużaj, Mąki, Niwiska, Okoń, Osiek, Ostrówek, Pędziwiatry, Plęsy, Przybyłów, Rybka, Spóle, Załozie, Zataje, Żelazo, Augustynów, Bielawy, Dobrosław, Józefina, Kluski, Kłoniczki, Kopaniny, Kozub, Lututów, Łęki Duże, Łęki Małe, Niemojew, Swoboda, Świątkowice, Brzozówka, Kolonia Dzietrzkowice, Ludwinów, Rzepisko, Borki Sokolskie, Góry, Nowy Ochędzyn, Pichlice, Prusak, Ryś, Siedliska, Szustry, Walichnowy, Wiktorówek, Wyglądacze, Zagórze, Cieszęcin, Dobrydział, Jutrków, Kowalówka, Kuźnica Skakawska, Sopel, Teklinów.

 

Pragniemy podkreślić, że zgodnie z porozumieniem zawartym z władzami Powiatu Wieruszowskiego wszystkie miejscowości w których będzie znajdował się potencjalny (niezależnie od ekonomicznych czynników) odbiorca będą włączone w projekt.


W ostatnich latach obserwujemy ogromny rozwój i upowszechnienie komputerów osobistych, Internetu i technologii mobilnych, w związku z czym dostęp do technologii informacyjnych staje się kluczowy dla firm szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Główną przesłanką budowy światłowodowej sieci w poszczególnych gminach powiatu wieruszowskiego jest pragnienie zapewnienia szerokiej grupie odbiorców dostępu do Internetu szerokopasmowego, co posłuży polepszeniu ich sytuacji życiowej oraz pozwoli im aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym.

 

Harmonogram realizacji inwestycji jest podzielony na etapy i nie ukrywamy, że z powodu złożoności procesu inwestycyjnego jest bardzo napięty.

 

Jeszcze w sierpniu w miejscowościach objętych pierwszymi etapami harmonogramu zapukają do Państwa domostw nasi przedstawiciele i tak naprawdę od Państwa będzie zależało tempo inwestycji, gdyż budowa naszej magistrali będzie wymagała zgody właścicieli gruntów przez które przebiega planowana sieć i głównie na których znajdują się słupy niskiego napięcia firmy Energa-Operator.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy: biuro@cnmultimedia.pl.


O postępach prac będziemy na bieżąco informować przez stronę internetową Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.

 

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor ds. inwestycji  - Sebastian Kachel

Script logo StudioStrona.pl