Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

  • Zaktualizowany apel Starosty Wieruszowskiego do mieszkańców powiatu w związku z nowymi ograniczeniami

   W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i pierwszymi potwierdzonymi zachorowaniami na terenie Powiatu Wieruszowskiego apeluję do mieszkańców o stosowanie się do ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

   Przypominam o zakazie przemieszczania się osób. Dopuszcza się jedynie przemieszczanie osób w celu:

   • wykonania czynności zawodowych lub zadań służbowych, w tym z zakresu: działalności gospodarczej, lub rolniczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego takich jak uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, dokonania zakupów art. spożywczych, drogeryjnych i leków,
   • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu,
   • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego z zastosowaniem ograniczeń dotyczących liczby osób biorących jednocześnie bezpośredni udział w obrzędach.

   Ograniczenia dotyczące między innymi sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych w tym w budynkach i innych obiektach polegają na obowiązkowym zapewnieniu, aby w trakcie sprawowania kultu, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników – do dnia 19 kwietnia 2020r. Ograniczenia te obowiązują również w święta Wielkiej Nocy.

   Zwracam szczególną uwagę na to, że w czasie pogrzebu obowiązuje nieprzekraczalne kryterium udziału 5 osób, również na cmentarzu.

   Nie dopuszcza się przebywania osób na cmentarzu poza ceremoniami pogrzebowymi.

   Mimo okresu przedświątecznego ale także w okresie Świąt Wielkanocnych proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum wychodzenia z domu i przebywania w miejscach publicznych. Jest to niestety okres wyjątkowy dlatego proszę bardzo o racjonalne i przemyślane postępowanie w sytuacji panującego zagrożenia.

   Apeluje do Państwa o zdrowy rozsądek. Żadne zakazy i nakazy nie zapewnią nam bezpieczeństwa jeżeli nie zadbamy sami o siebie.

W sprawie realizacji projektu „Szerokopasmowy Wieruszów – budowa sieci światłowodowej na terenie powiatu wieruszowskiego”

Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek mając na uwadze potrzebę stworzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w gminach powiatu wieruszowskiego, podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z firmą ComNet Multimedia przy realizacji programu budowy sieci światłowodowej na terenie powiatu wieruszowskiego.

             Inwestycja, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, umożliwi mieszkańcom powiatu dostęp do szerokopasmowego Internetu, telewizji i telefonii.

    W ramach realizowanego partnerstwa z firmą ComNet Multimedia możliwe będzie rozszerzenie zasięgu działania infrastruktury telekomunikacyjnej na wszystkie gminy powiatu.

Rozwój infrastruktury i usług szerokopasmowego Internetu znajduje się w centrum zainteresowania samorządu  wieruszowskiego jako podstawowy i niezbędny czynnik wspierający rozwój gospodarczy oraz zapewniający poprawę jakości życia mieszkańców naszego powiatu.

    Wiceprezes firmy ComNet Multimedia Sebastian Kachel po zakończeniu konferencji dotyczącej służby zdrowia, przedstawił zebranym w sali GOKSIT w Sokolnikach założenia programu budowy sieci światłowodowej na terenie powiatu wieruszowskiego oraz koncepcję dotyczącą udostępniania tej infrastruktury dla Internetu szerokopasmowego o prędkości 100Mbit/s u każdego odbiorcy, a także dostawy programów telewizyjnych i łączności telefonicznej.

    SZEROKOPASMOWY INTERNET daje szanse wszystkim mieszkańcom powiatu, którzy do tej pory nie mogli korzystać z nowoczesnych usług szerokopasmowych, a przez to są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym. Powstała sieć szerokopasmowa będzie otwarta  dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, mieszkańców, firm i instytucji z terenu Powiatu Wieruszowskiego.

Informacje dotyczące samorządu powiatowego - Sekretarz Powiatu Wieruszowskiego, tel. 62 78 13 940.

Script logo StudioStrona.pl