Dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 4535E Dębina-Czarnożyły na odcinku Lututów-Dymki”.

Remont zakłada odtworzenie istniejących szerokości jezdni, poboczy nieutwardzonych i poboczy utwardzonych bitumicznych a w miejscach występowania przełomów odtworzenie nawierzchni drogi wraz z konstrukcją. Na pozostałej powierzchni jezdni ze względu na liczne spękania przewiduje się jej frezowanie, następnie ułożenie warstwy wyrównawczej. Założono remont przepustów w pasie drogowym i odtworzenie rowów przydrożnych, remont prefabrykowanego ścieku betonowego wraz z wpustami deszczowymi i przykanalikami. W celu poprawy bezpieczeństwa dla pieszych uczestników ruchu przy szkole podstawowej wykonane zostanie wyniesione przejście dla pieszych. Na drodze zostanie odtworzone oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość zadania : 2 839 462,92 zł

Wartość dofinansowania z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG: 1 749 839zł

Na skróty