Grodzisko w Kątach Walichnowskich

Tajemnicze wzniesienie w Kątach Walichnowskich jest - jak wykazały badania - grodziskiem typu stożkowatego. Grodzisko, to niewielki kopiec o średnicy 18 m i wysokości ok. 7 metrów, otoczony wysmukłymi olchami a porośniętymi  krzewami jeżyn i czeremchy. Badania wykazały, że niegdyś stał tu dwór, zbudowany prawdopodobnie w czasach nowożytnych. Nie wiadomo jednak jaki miał kształt ikiedy zniknął z krajobrazu osady. Miejscowa ludność od zamierzchłych czasów nazywa grodzisko "Łysą Górą", a otaczające je bagniste tereny - "Piekłem".

Na skróty