Informacja dot. wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Starosta Wieruszowski uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201) po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, który wydał zezwolenie w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

  1. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w  pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  2. informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Powyższe informacje należy złożyć do 31 marca 2023 r.

  • w oświadczeniu należy uwzględnić osoby zatrudnione bez względu na formę zatrudnienia (umowa / zlecenie)
  • jednoosobowe działalności gospodarcze także zobowiązane są do złożenia oświadczenia.  Dla działalności, w których przedsiębiorca jest także kierowcą, uwzględnia siebie zarówno w pozycji dotyczącej osób zatrudnionych jak i w średniej arytmetycznej kierowców
  • w oświadczeniu należy ująć również kierowców (kierowca może być przedsiębiorcą), z którymi przedsiębiorca zawiera umowę (bez względu na formę zatrudnienia). 

Poniżej druk do pobrania i uzupełnienia.

Dokument należy podpisać i przekazać do Wydziału Komunikacji i Dróg w oryginale tj. dokument papierowy (operator pocztowy lub osobiście) lub podpisany podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem platformy ePUAP

Na skróty