Kościół św. Mikołaja w Chróścinie

Drewniany kościół pw. św. Mikołaja został wzniesiony w 1734 r. W 1919 r. rozbudowano jego nawę i dobudowano kruchtę. Świątynia w Chróścinie jest dość typową budowlą sakralną z 1. Połowy XVIII wieku , jakich jeszcze sporo zachowało się w okolicy.

We wnętrzu znajduje się ołtarz z 1928 r. oraz szereg elementów starszego wyposażenia pochodzącego z XVIII i XIX wieku. Nawę świątyni przykrywa pozorne sklepienie zwierciadlane.

Przed kościołem stoi murowana brama – dzwonnica z początku XX wieku oraz pomnik upamiętniający śmierć parafian poległych w latach 1939-45.

Na skróty