LIV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 26 stycznia 2023 roku odbyła się LIV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której Radni obradowali zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, podejmując 2 uchwały: w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 rok oraz w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Tematem obrad sesji były sprawozdania: z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2022 oraz z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2022. Radni mieli także możliwość zapoznania się ze sprawozdaniami: z działalności za rok ubiegły Komisji Stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z informacją dotyczącą sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w 2022 r. w szkołach prowadzonych przez Powiat Wieruszowski.

Na skróty