Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w okresie letnim

   W okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 715 do 1430. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

  • Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.), w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie pracowników i mieszkańców oraz mając na względzie utrzymujący się stan zakażeń na terenie powiatu wieruszowskiego zarządzam, co następuje:

Lututowskie judaica

            Jeszcze w XVIII stuleciu w Lututowie mieszkały jedynie pojedyncze rodziny żydowskie. Tutejsza gmina żydowska powstała około połowy XIX wieku. W roku 1856 mieszkało tu 135 Żydów, a w 1921 r. odnotowano już 1466 mieszkańców wyznania mojżeszowego.

            Na początku 1940 roku hitlerowcy utworzyli getto. Uwięzili w nim około 1200 osób z Lututowa oraz m.in. z gromady Łagiewniki, ówczesnej gminy Wydrzyn i z terenu dawnej gminy Kobyla Góra.  W sierpniu 1942 roku część Żydów wywieźli do getta łódzkiego, pozostałych do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem.

            Dziś pamiątkami po lututowskich Żydach są: dawna synagoga (ul. Roweckiego 4) wzniesiona z cegły w połowie XIX wieku, pierwotnie nieotynkowana, po 1945 roku przebudowana na kino oraz kirkut – cmentarz żydowski o powierzchni 1,5 ha założony w połowie XIX wieku, dzis zniszczony i pozbawiony nagrobków.

Script logo StudioStrona.pl