LVII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 585) zawiadamiam, że dnia 30 marca 2023r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

LVII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 23 lutego 2023 roku.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
 • w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 rok;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028;
 • w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w 2022 roku.
 2. Sprawozdanie z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie powiatu wieruszowskiego w 2022 roku.
 3. Sprawozdanie z realizacji w 2022 roku Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wieruszowskim na lata 2022-2030.
 4. Przestawienie Raportu o stanie powiatu wieruszowskiego za 2022 rok.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Zapytania zwykłe i odpowiedzi.
 7. Zakończenie obrad.

Na skróty