LXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 585) dnia 30 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

LXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:                                                                                            

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVIII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 26 marca 2024 roku.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Wieruszowskiego za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
 • w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania;
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok;
 • w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu;
 • w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 rok;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028.
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla Powiatu Wieruszowskiego.
 2. Informacja dotycząca realizacji „Koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej w Powiecie Wieruszowskim”.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 4. Zapytania zwykłe i odpowiedzi.
 5. Zakończenie obrad.

Na skróty