Mikołajkowy Turniej Strzelecki dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Serdecznie zapraszamy Uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w organizowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Sieradzu wraz z Okręgowym Klubem Strzelectwa Sportowego „10-ka” w Sulmierzycach:

Mikołajkowym Turnieju Strzeleckim z broni pneumatycznej

który odbędzie się 6 grudnia 2023 roku na Strzelnicy sportowej w Sulmierzycach.

Turniej ten adresowany jest do Uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z powiatów: pajęczańskiego, bełchatowskiego, wieluńskiego, łaskiego, zduńskowolskiego, sieradzkiego i wieruszowskiego.

Projekt ma na celu propagowanie aktywizacji sportowej młodych ludzi oraz popularyzację strzelectwa sportowego wśród młodzieży jako formy spędzania wolnego czasu. Organizowany turniej ma być również okazją do integracji sportowej młodzieży i zdrowej rywalizacji w zgodzie z zasadami gry fair play.

Patronat honorowy nad organizowanym wydarzeniem sprawują Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Starostwo Pajęczańskie.

Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące organizacji turnieju i zgłaszania uczestników pod numerem telefonu  261 611 396 i 797 352 545,

Serdecznie zapraszamy  do wspólnej sportowej rywalizacji.

 

Na skróty