Pałac w Węglewicach

Innym ciekawym zabytkiem Węglewic jest klasycystyczny pałac, będący niegdyś siedzibą rodziny Ormontowskich, wzniesiony na przełomie XIX i XX stulecia. Pałac ten mieszczący później strażnice graniczną należy obecnie do miejscowego nadleśnictwa. Wokół pałacu rozciąga się park, w którym pośród starodrzewu rosną dwa klony pospolite o obwodach 360 i 300 cm oraz dąb szypułkowy o obwodzie 420 cm.

Na skróty