Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Portrety Pisarzy Polskich”

Jest to piąta edycja konkursu, poświęcona twórczości pisarzy polskich. Konkurs organizowany w ramach Kalendarza Imprez i Wydarzeń Powiatu Wieruszowskiego 2023.

Organizatorem Konkursu pt. „Portrety Pisarzy Polskich” jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie oraz Powiat Wieruszowski.

Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Wieruszowskiego.
Konkurs rozstrzygany będzie w czterech kategoriach wiekowych:

  • klasa 1-3 szkoły podstawowej
  • klasy 4-6 szkoły podstawowej
  • klasa 7-8 szkoły podstawowej
  • szkoły ponadpodstawowe

Prace wraz z kartą zgłoszenia można wysyłać lub składać :
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Klonowska 8
98-360 Lututów

Termin dostarczenia prac upływa 28.02.2023 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w marcu 2023 roku. O wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni w marcu 2023 roku

Dla zwycięzców konkursu „Portrety Pisarzy Polskich” przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Regulamin i karta zgłoszenia „Portrety Pisarzy Polskich” w załączniku

Na skróty