Projekt "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej"

Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej jest realizatorem projektu Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania XI.3 „Kształcenie zawodowe”, poddziałania XI.3.1 „Kształcenie zawodowe”. Grupą docelową projektu są osoby dorosłe z województwa łódzkiego.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

  • Krótkie formy kształcenia (40 godz.) dla 100 osób: kurs Instalatora Systemów Fotowoltaicznych PV z uprawnieniami elektrycznymi;
  • Krótkie formy kształcenie (80 godz.) dla 50 osób: kursy z zakresu spawalnictwa z uprawnieniami TÜV;

W ramach projektu zaplanowano również wyposażenie CRK w niezbędny sprzęt, który pozwoli na kształcenie zawodowe słuchaczy dostosowane do rynku pracy w sektorze energetyki. Powstanie pracownia spawalnicza oraz doposażone zostaną pracownie automatyki oraz OZE. Swoje kompetencje i kwalifikacje będą mogli również podnieść nauczyciele CRK na:

  • Kursach doszkalających z zakresu automatyki, OZE, spawalnictwa;
  • Studiach podyplomowych z zakresu zarządzania w energetyce;
  • Zajęciach z języka angielskiego branżowego.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumentacja rekrutacyjna znajdują się na stronie internetowej www.crklodzkie.pl lub www.ppt.belchatow.pl

Rekrutacja do projektu trwa! Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Na skróty