Zakończony remont drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów (ul. Fabryczna, ul. Marianów) – Galewice – Biadaszki – Mielcuchy na odcinku Osowa – Wieruszów

Zakończone zostały prace przy remoncie drogi relacji Osowa – Wieruszów. Inwestycja realizowana jest w ramach środków własnych Powiatu Wieruszowskiego.

Na remontowanym odcinku wykonano:

  • ścinanie poboczy gruntowych,
  • frezowanie istniejącej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni,
  • warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego.

Na skróty