Starosta Wieruszowski na XXXI Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

4 grudnia 2023 r.  odbyło się Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, w którym uczestniczył  Starosta Wieruszowski Stefan Pietras i Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pani Marzena Janczak. 

Jednym  z głównych tematów obrad było podjęcie uchwały zmieniających w sprawie realizacji wspólnego zadania pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego.” oraz realizacja zadań z Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

Na skróty