Uczniowie Technikum z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie w Paryżu

W dniach 5 – 11  listopada 2023 roku odbyła się wycieczka uczniów i uczennic Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisław Staszica w Wieruszowie do Paryża. Pięciodniowa wycieczka była realizowana w ramach dofinansowania uzyskanego w ramach przedsięwzięcia „Poznaj polskie ślady w Europie.”

Zapraszamy do zapoznania z bezpośrednią relacją z wycieczki: http://zsp.wieruszow.pl/staszic-w-paryzu/

Dofinansowanie dla Powiatu Wieruszowskiego  w ramach przedsięwzięcia „Poznaj polskie ślady w Europie”

Powiat Wieruszowski  w 2023 r. uzyskał dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia  Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj polskie ślady w Europie”.

Dofinansowanie zadania to 75.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania  to 93 750,00  zł.

Data podpisania porozumienia 28.08. 2023 r.

Na skróty