Wydział Administracji i Obsługi

Sekretarz Powiatu - Naczelnik wydziału

Agnieszka Polus

pok. 48, I piętro

telefon:  62 78 13 940

Sekretariat

Anna Konarkowska

pok. 50, I piętro

telefon: 62 78 13 370

Biuro podawcze

insp. Natalia Jaroch

pok. 18, parter

telefon: 62 78 13 374

Obsługa Zarządu Powiatu

podinsp. Andżelika Chałupka

Kornelia Dębska

pok. 46a, I piętro

telefon: 627831989

Obsługa Rady Powiatu

podinsp. Dominika Wełna-Papciak

pok. 46, I piętro

telefon: 627831989

Referat Kadr i Płac

Sylwia Szukała

Zastępca Naczelnika Wydziału
Kierownik Referatu Kadr i Płac

pok. 53, I piętro

telefon: 62 78 13 371

insp. Arleta Zawada

pok. 53, I piętro

telefon: 62 78 13 371

Pracownicy gospodarczy

Małgorzata Domańska

Dorota Konat

Na skróty